Sydney F.C Vs Adelaide United - S.F.S - 1st November 2009 - robshots